Vinterförvaring av din båt

---------

Vi erbjuder vinterförvaring i nybyggd och larmad varmhall i Lysekil!

Hos oss delar vi nu in uppdraget i tre delar. Basuppdrag, motor- och drevservice samt uppdateringsuppdrag. Processen ser ut enligt följande:
Prisuppgifter på basuppdrag och motor- och drevservice, baserat på båtstorlek, motor och drev.

Du har lagt till en ny text

Ändra texten till vad du vill

BASUPPDRAGET INNEHÅLLER

 • Torrsättning och avspolning
 • Konservering – motor och vattensystem
 • Uppsättningsplats och uppställning
 • Bottenmålning – behöver botten skrapas eller slipas kan detta beställas i uppdateringsuppdraget.
 • Polering och vaxning – upp till relingslist. Behöver skrovet rekonditioneras eller överbyggnationen poleras och vaxas kan detta beställas i uppdateringsuppdraget.
 • Underhållsladdning av batterier
 • Täckning med presenning efter upptag och när båten är klar krympplastas den och förses med luftningsventil. (Endast utomhusförvaring).
 • Avtäckning och tvättning. (Endast utomhusförvaring).
 • Sjösättning, praktisk funktionskontroll och leverans

MOTORSERVICE INNEHÅLLER

 • Byte av olje, bränsle- och luftfilter samt oljebyte.
 • Dataavläsning för felkoder, service, garantier etc..
 • Okulärbesiktning och kontroll/spänning av remmar.

DREVSERVICE INNEHÅLLER

 • Demontering, skrapning av drev och målning.
 • Byte av olja, bälg och zinkanoder
 • Återmontering. Önskas förvaring inomhus kan detta läggas till, om båten förvaras utomhus.

Hur går det till?

 • Båten hämtas eller lämnas i Lysekil.
 • Vi genomför en funktionskontroll av båten som vi dokumenterar i ett protokoll.
 • Vi bokar in ett utvecklingssamtal på plats i Lysekil eller över telefon där vi går igenom vad vi anser behöver uppdateras/åtgärdas på båten, utöver basuppdraget.

Uppdragen utförs – behöver något diskuteras så återkopplar vi omgående så att allt kan åtgärdas och vara klart när vi levererar båten. I samband med leverans går vi igenom dokumentation för vad som har utförts.